انتخاب زبان en
انتخاب زبان en
انتخاب زبان en

گروههاي كاري

شركت پارس طب مبين جهت ارائه بهترين نوع كالا و خدمات دارای گروههای كاری درون سازمانی مختلفی می باشد كه ذيلا به آن ها

اشاره میكنيم:

گروه بازاريابی و فروش:

وظيفه بازاريابی، معرفی و فروش تجهيزات و لوازم مصرفی این كمپانی را بر عهده دارد.

اين گروه با التزام به مبانی اخلاقی و با تعهد كامل سعی در برآورده نمودن نياز بيماران، جراحان و بيمارستانهای كشور دارد.

آخرين دستاوردهای تكنولوژيك دنيا در زمينه جراحيهای اندوسكوپيك را از همكاران ما در اين گروه بخواهيد و با عضويت در سايت شركت آخرين خبرنامه های دوره ای ما را دريافت نماييد.


گروه آموزش:وظيفه برگزاری كارگاه های آموزشی داخل كشور و اعزام جراحان به كارگاه های آموزشی و كنگره های تخصصی و فوق تخصصی در زمينه های آرتروسكوپی، لاپاروسكوپی، اورولوژی، زنان و زايمان، ENT ، مغز و اعصاب را بر عهده دارد. 

گروه بازرگانی: كه امور بازرگانی داخلی و خارجی را پيگيری و اجرا می نمايد.
گروه خدمات پس از فروش: كه با سركشيهای دوره ای و منظم سعی در ارائه بهترين خدمات به مشتريان دارد.
گروه خدمات و پشتيبانی: كه وظيفه هماهنگی اعزام كارشناس و ارسال ستهای جايگذاری عملهای آرتروسكوپی را بر عهده دارد.
گروه مالی و اداری: كه امور مربوط به مسائل مالی و پرسنلی را انجام ميدهد.

برای اطلاع از ساعات كاری شركت اينجا كليك كنيد.