انتخاب زبان en
انتخاب زبان en
انتخاب زبان en

نمایندگی و عامليت فروش منطقه ای

شركت پارس طب مبين آمادگی خود را جهت اعطای نمايندگی و عامليت فروش منطقه ای به شركتهای حائز شرايط اعلام ميدارد.

شرایط اعطای نمایندگی و یا عاملیت فروش منطقه ای به شرح ذیل می باشد:

الف) احراز فعالیت گسترده شرکت متقاضی در منطقه جغرافیایی مورد درخواست

ب) احراز تمکن مالی شرکت و تضمین اجرای تعهدات آتی

ج) دریافت توصیه نامه از مراکز درمانی معتبر و جراحان در منطقه جغرافیایی مورد تقاضا

د) احراز محل دفتر تجاری و یا اداری شرکت

ه) ارسال مدارک ثبتی و تغییراتی شرکت 

و) ارسال لیست بیمه ماهانه شرکت

در شرایط خاص و در صورت اعتبار شرکت در حوزه جغرافیایی مورد نظر، امکان ایجاد تغییراتی در دریافت موارد ذکر شده وجود دارد.

جهت دريافت اطلاعات بيشتر به info@parsteb.org ايميل فرستاده و يا با  شماره های شركت تماس حاصل نماييد.